Rơ le thời gian OMRON H3CR

Liên hệ

Tên hàng: Rơ le thời gian OMRON H3CR

Nhập khẩu và Phân phối: Việt Tiến

 

Mô tả sản phẩm

Nguồn cấp dải rộng từ AC100-240/DC100-125 hoặc AC24-48/DC12-48 giúp chúng ta giảm lưu kho các model điện áp khác.
Nhiều ứng dụng với 6 hoặc 4 chế độ hoạt động. Dễ dàng kiểm tra hoạt động với đầu ra tác động nhanh. Có 4 núm điều chỉnh giúp đặt dải thời gian từ 0.05 giây tới 300 giờ. Nhiều kiểu đầu vào: khởi động đếm, Reset và chức năng cho phép hoạt động. Các model thông dụng của dòng Rơle thời gian H3CR: H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 H3CR-A AC24-48/DC12-48 H3CR-A AC100-240/DC100-125 H3CR-F8 AC100-240 H3CR-G8L AC200-240

Mr Tiến
039 859 4538
bulongkhaiminh
Mr Trung
0977 745 356
bulongkhaiminh
Chat Zalo
Chat Zalo
097 774 5356​